Tasumine ja soodustingimused > Trummikool
15049
page-template-default,page,page-id-15049,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Tasumine ja soodustingimused

1. Õppekavas õppijad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Idekas erahuvikooli, reg 14559641, edaspidi nimetatud Trummikooli õppuriteks, registreerimise avalduse alusel.

2. Ettemaksu arve saadetakse iga õppekuu alguses, hiljemalt seitsmendaks kuupäevaks.

3. Õppurid ja õpetajad on kohustatud teavitamast tunnis mitte osalemisest esimesel võimalusel telefoni või e-maili info@trummikool.ee

4. Tundi mitteilmumise korral on vajalik etteteatamise aeg 24 tundi. Sellistel puhkudel on võimalik leppida kokku õpetajaga järeltunni aeg. Lühema etteteatamise puhul õpetajal kohustust tundi järele teha ei ole.

5. Õppur, kes põhjuseta puudub tunnist või teavitab õppetunnist puudumist samal päeval ei võimaldata järeltundi või õppemaksu tasaarveldust.

6. Õpetajad on kohustatud teavitama õppetunni ära jäämisest kõiki osapooli esimesel võimalusel või tagama asendusõpetaja kohaloleku. Õppetunni mitte toimumise puhul saab pakkuda järeltundi või õppemaksu osas teostatakse tasaarveldus järgmisel õppekuul.

7. Õigeaegselt tasumata jätmise korral on erahuvikoolil õigus esitada viivisarve.

8. Soodustustust pakutakse peredele, kus osaleb tundides enam kui üks laps. Pakume soodustust 10% kogusummast. Küsi täpsemalt arved@trummikool.ee

9. Pikemaajaliste haiguste või puudumiste korral palume kirjutada aadressil info@trummikool.ee või teavitada oma õpetajat.

10. Õppetegevusest loobumiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus vähemalt kaks nädalat enne õpingute katkestamist. Avalduse palume manusena lisada e-mailile info@trummikool.ee

11.Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppekava tegevust ei toimu.


Koolituskulud ja tulumaks

Ringide kuutasu sõltub õppepäevade arvust ühes kuus. Näiteks olenevalt koolivaheaegadest toimub erinevates kuudes erinev arv tunde.

Koolituskuludelt on tulumaksu tagastamise võimalus. Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest kas:

  • riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses
  • erakoolis, millel on antud õppekava osas koolitusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis
  • munitsipaalhuvikoolis
____________________________________________________
Arveldusarve LHV pangas:
TRUMMAR OÜ
IBAN: EE697700771003238140